Geri Dön

SAMSUN ATIKSU ARTIMA TESİSİ

Samsun İlinde yeralan Samsun Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı tesisi şehir merkezine yaklaşık 10 km. uzaklıkta ve şehrin doğusunda bulunmaktadır. Arıtma tesisi için yaklaşık 22 ha. alan kullanılmıştır. Samsun Atık Su Arıtma Projesi kapsamında; 525.000 kişi 2018 yılı 105.000 m3/gün debi kapasiteli olarak kısmi azot giderimine yönelik 4 kademeli A2O sistemi tasarlanmıştır. Arıtma tesisinin elektrik ve mekanik montaj işleri hariç tüm inşaat işleri yapılmıştır.